3d Animation Logo Icon
{"nl":"

PROMOFILM

Voordelen

  • Breng binnen extreem korte tijd uw hele propositie in beeld.
  • Creëer impact door uw product of dienst visueel te presenteren.
  • Leg eenvoudig uw product of dienst uit.
  • Vervroeg de marktintroductie van uw product of dienst.

Insider tip

Gebruik de promotiefilm om de markt al in een vroeg stadium bekend te maken met uw product. Het product hoeft immers niet fysiek aanwezig te zijn om het visueel te promoten.

","en":"

PROMO VIDEO

Advantages

  • Allow visualisation of your entire proposition in an extremely short space of time.
  • Create impact through the visual presentation of your product or service.
  • Explain your product simply.
  • The advance introduction of your product/service to the market.

Insider tip,

Use the promo film to familiarize the market with your product while still at an early stage. After all, visual promotion of the product does not require it to be physically present.

"}

Voorbeeld cases

{"nl":"

De eerste indruk moet perfect zijn

","en":"

the first impression must be perfect

"}

{"nl":"

Laat zien wat u in huis hebt.

Een promotiefilm of reclamefilm is vaak het eerste contactmoment dat plaats vindt bij potentiële klanten. Deze moet daarom kort en bondig zijn, maar vooral overtuigend en aantrekkelijk. Daarmee is de toegevoegde waarde van het product direct duidelijk voor uw potentiële klant. Een goede promotiefilm is gelijk ook een belevenis. Iets wat blijft hangen en daarmee hét moment om te laten zien wat u in huis hebt.

De juiste promotiefilm

Een promotiefilm moet natuurlijk promoten, verkopen en de doelgroep aanzetten tot actie. Maar elke doelgroep is anders net als de producten en organisaties. Daarom is het van belang dat u de juiste soort promotiefilm laat maken. Denk bijvoorbeeld aan een animatie, een real life video of een combinatie hiervan. Uw doelstelling bepaald de beste koers voor uw promotiefilm. Deze koers ofwel visuele marketingstrategie bepalen we samen met u.

Duidelijke boodschap

Staat u op het punt om een nieuw product te lanceren? Wilt u graag een nieuwe markt gaan bedienen? Of wilt u een belangrijke boodschap delen met uw klanten? Gebruik dan een promotiefilm om ervoor te zorgen dat uw (potentiële) klanten uw boodschap zien. Trek de aandacht, overtuig ze van het probleem dat u voor ze oplost en zorg er voor dat uw publiek geraakt wordt door wat u te vertellen hebt. Daarmee zet u uw doelgroep aan tot actie. 

","en":"

Show them what you have got

A Promo video is often the first contact moment that takes places with potential customers. Therefore, this must be short and concise, but mainly persuasive and attractive. So the added value of the product is immediately clear to your potential customer. A good promo video is at the same time also an experience. Something that will be remembered and therefore the moment to show them what you have got.

The right promo video

Obviously, a promo video must promote, sell and encourage the target group into action. But every target group is different just as the products and organisations. That is why it is important that you have the right kind of promotional film made. For example, an animation, a real-life video or a combination thereof. Your objective determines the best direction for your promo video. We determine this direction or visual marketing strategy together with you. 

Clear message

Are you about to launch a new product? Would you like to serve a new market? Or do you want to share an important message with your customers? Why not use a promo video to ensure that your (potential) customers see your message. Draw attention, convince them of the problem that you will solve for them and ensure that your public is touched by what you have to say. This way you will encourage your target group into action. 

"}

{"nl":"

Uw elevator pitch in beeld

Een elevator pitch is een korte en krachtige presentatie die niet langer duurt dan een ritje met de lift. Een kort en bondige boodschap die moet overtuigen om verder in gesprek te gaan. Een promotiefilm kan hier mee vergeleken worden, maar dan volledig in bewegend beeld en aansprekende audio. Met een korte promotiefilm overtuigt u uw doelgroep. Hoe u zo’n overtuigende promotiefilm maakt? Wij vertellen het u graag.

Nog meer overtuigen

Naast een promotiefilm zijn er nog vele andere manieren om uw doelgroep te overtuigen en in beweging te brengen. Denk maar eens aan een Virtual Reality of Mixed Reality beleving of een indrukwekkende bedrijfsfilm. Of kijk eens naar het groter geheel en laat ons u adviseren over de juiste visuele marketing strategie voor uw organisatie. 

","en":"

Your elevator pitch on display

An elevator pitch is a short and powerful presentation that does not take longer than a ride in an elevator. A short and concise message that must persuade to enter a conversation. A promo video can be compared with this but then pictured in full motion and with engaging audio. With a short promo video you persuade your target group. How you can make such a persuasive promo video? We gladly to explain this to you.

Even more persuasion

Apart from a promo video, there are many other ways to persuade your target group and to set it in motion. Think about a Virtual Reality or Mixed Reality experience or an impressive corporate video. Or take a look at the bigger picture and let us advice you about a visual marketing strategy for your organisation.

Would you like to know more about the best promo video for your organisation? Or would you like to know more about the services of C4Real? Please do not hesitate to contact us.

"}

{"nl":"


","en":"


"}

wij ontmoeten u graag

Meer weten over de beste promotiefilm voor uw organisatie? Nieuwsgierig naar de kosten? Of wil u meer weten over de diensten van C4Real? Neem dan contact met ons op.

Contact Opnemen
Niets missen van C4Real? Blijf op de hoogte van onze nieuwste blogs en cases. Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief en ontvangt tot zes keer per jaar het laatste nieuws in uw mailbox.
Copyright 2020 | C4Real | All Rights Reserved