3d Animation Logo Icon
{"nl":"

CASEFILM

Voordelen

  • Laat het succes voor zich spreken.
  • Bied uw klanten een peerreview.
  • Geef uw ambassadeurs het woord.

Insider tip

Laat leads zien hoe anderen uw producten en diensten succesvol hebben ingezet en overtuig ze hetzelfde te doen. Gezamenlijk trots.

","en":"

CASE FILM

Advantages

  • Let success speak for itself.
  • Offer your customers a peer review.
  • Allow your ambassadors to have their say.

Insider tip

Allow leads to see how others have implemented your products and services and convince them to follow suit. A joint sense of pride.

"}

Voorbeeld cases

{"nl":"

Gezamenlijk trots

","en":"

A joint sense of pride

"}

{"nl":"

Dat verdient een spotlight

Soms wilt u graag wat extra aandacht geven aan een succesvolle campagne, project of event. Of misschien wilt u wel extra opvallen als organisatie. Dan is een casefilm erg geschikt om uw succes case in de spotlights te zetten. En dan het liefst natuurlijk samen met uw klanten via een video testimonial. Zo creëert u gezamenlijke trost. 

Hoor het ook eens van een ander

Een casefilm is een zeer geschikte manier om uw klanten het woord te geven. Laat hen middels een video testimonial vertellen hoe tevreden ze zijn met uw dienst of product. Door uw klanten te laten vertellen hoe fijn en succesvol uw producten worden ervaren creëert u zeer geloofwaardige product reviews die goed werken voor het overtuigen van potentiële klanten. Daarnaast versterkt u de band met uw huidige klanten, ze worden echte ambassadeurs. 

En de award gaat naar …

Tegenwoordig streven veel organisaties naar een bepaalde award. Om hiervoor genomineerd te kunnen worden vraagt een jury vaak bewijslast. Een casefilm kan daar erg goed bij helpen. Door uw succes duidelijk in beeld te brengen creëert u nog meer overtuigingskracht en daarmee meer kans op die gewilde award. 

","en":"

That deserves a spotlight

Sometimes you want to give extra attention to a successful campaign, project or event. Or maybe you want to stand out more as an organisation. Then a case film is a great way to place your success case in the spotlights. And of course, preferably together with your customers via a video testimonial. This is how you create joint pride.

Hear it from someone else

A case film is a great way to let your customers speak. Let them tell through a video testimonial how satisfied they are with your service or product. By letting your customers tell how nice and successful your products are experienced, you create very credible product reviews that are great for persuading potential customers. Plus, you reinforce the bond with your current customers, they become real ambassadors.

And the award goes to …

Currently many organisations strive for a certain award. To be nominated for this the jury often requests proof. A case film can really help you with this. By clearly picturing your success you create more persuasion and therefore more chance on this wanted award. 

"}

{"nl":"

Scoren

Het is ondertussen geen geheim meer dat filmpjes goed scoren op uw website, social media en e-mailcampagnes. In de digitale wereld gaat het steeds meer om beeld. Wilt u dus iemand laten weten dat u iets geweldigs hebt gemaakt of gedaan, dan promoot u dat het best met video. Deze kunt u dan makkelijk delen via Social Media of op uw website. Maar ook tijdens een salesgesprek is het fijn om te kunnen laten zien waarom die potentiële klant voor u moet kiezen. Lever verpletterende bewijslast!

Succes

Met een casefilm kunt u het succes van uw klanten laten zien. Indirect is dit dan natuurlijk het succes van uw organisatie. Daarnaast zijn er ook andere manieren om te laten zien wat uw organisatie of product doet of waar ze voor staat. Met een bedrijfsfilm laat u bijvoorbeeld goed zien wie u bent of gebruik een 3D product configurator om klanten uw producten naar eigen smaak te laten samenstellen en te bestellen. Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden van de producten van C4Real. 

","en":"

Score

Meanwhile, it is no longer a secret that films score well on your website, social media and e-mail campaigns. In the digital world, it increasingly involves images. So if you want to let someone know that you have made or done something great, you can best promote this with a video. You can easily share this via Social Media or on your website. But also during a sales talk it is nice to be able to show why this potential customer should choose you. Provide overwhelming proof!

Success

With a case film you can show the success of your customers. Indirectly this is of course the success of your organisation. Plus, there are also other ways to show what your organisation or product does or what it stands for. With a business film for example you clearly show who you are or use a 3D product configurator so customers can compose and order your products to their own taste. We gladly to tell you more about the possibilities of the products of C4Real.

Would you like to know more about the applications of a case film? Or would you like to know more about the services of C4Real? Please do not hesitate to contact us.

"}

{"nl":"


","en":"


"}

wij ontmoeten u graag

Wilt u meer weten over de toepassingen van een casefilm? Of wilt u meer weten over de diensten van C4Real? Neem dan contact met ons op.

Contact Opnemen
Niets missen van C4Real? Blijf op de hoogte van onze nieuwste blogs en cases. Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief en ontvangt tot zes keer per jaar het laatste nieuws in uw mailbox.
Copyright 2020 | C4Real | All Rights Reserved