Overheidsoplossingen begrijpbaar communiceren

23 July 2018

Overheidsoplossingen zijn vaak moeilijk te communiceren met de doelgroep. Zeker als het om Europese projecten gaat. Dat komt doordat ze overkoepelend zijn en vaak nog weinig concreet.

Gemeente Enschede creëert impact op Europees niveau

Overheidsoplossingen zijn vaak moeilijk te communiceren met de doelgroep. Zeker als het om Europese projecten gaat. Dat komt doordat ze overkoepelend zijn en vaak nog weinig concreet. Toch hebben we samen met Marcel Meeuwissen van gemeente Enschede en het project EMPOWER bewezen dat we met film en animatie een concept van de overheid simpel wisten te communiceren.

EMPOWER is een project dat wordt ondersteund door de European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation program.