3d Animation Logo Icon
{"nl":"

PRODUCTPRESENTATIE

Voordelen

  • Laat uw klanten uw product ervaren zonder dat het product fysiek aanwezig is.
  • De best mogelijke visuele beleving beschikbaar op dit moment.
  • Een unieke en blijvende eerste indruk van uw product.

Insider tip

Verkort uw go-to-market-traject zodat uw klant het product al kan ervaren, zonder dat het product fysiek aanwezig is.

","en":"

PRODUCT PRESENTATION

Advantages

  • Make it possible to experience your product before the product is physically available.
  • Illustrate the actual size and application of your product.
  • Create a lasting first impression.

Insider tip

Shorten your go-to-market process, thus enabling your customer to experience the product before the product is physically available.

"}

Related cases

{"nl":"

De ultieme virtuele beleving

","en":"

The ultimate virtual experience

"}

{"nl":"

Laat uw product ervaren

U hebt een mooi product of dienst, maar het is nogal technisch. Of u hebt een halffabricaat dat onderdeel is van een groter geheel, waardoor het lastig is om te laten zien wat het doet. Misschien zit u nog midden in de ontwikkeling van een product en vragen uw klanten al om een preview, maar u hebt nog geen prototype om te kunnen tonen. Dan kunt u een virtuele productpresentatie laten maken die er voor dat u toch een productervaring creëert die een verpletterende indruk achter laat.

Geen saaie productpresentaties meer

Ken je die presentaties waar mensen verveeld op hun telefoon kijken of met moeite een gaap onderdrukken? Dat kan en moet anders. Productpresentaties hoeven niet saai te zijn. Het kan zelfs een hele belevenis worden. Het is niet alleen ‘hip’ om een presentatie in Virtual Reality (VR) te geven. Het biedt ook een extra dimensie aan de productbelevenis. De kijker bepaald zelf wat hij/zij ziet of op inzoomt. Het is alsof de kijker het product kan aanraken en het product daadwerkelijk voor hem of haar staat. Het laat tevens zien dat u als organisatie een innovator bent. Een partij die voorop in de markt loopt en out-of-the-box durft te denken.

","en":"

Let people experience your product

You have a nice product or service, but it is rather technical. Or you have a semi-finished product that is part of larger unit so it is difficult to show what it does. Maybe you are in the middle of the development of a product and your customers already request a preview, but you do not have a prototype yet that you can show. Then a virtual product presentation ensures that you still create product experience that leaves an overwhelming impression.

No more boring product presentations

Do you know these presentations where people are looking bored on their phone or struggle not to yawn? This can and must be changed. Product presentations do not have to be boring. It can even become a real experience. It is not just ‘trendy’ to give a presentation in Virtual Reality (VR). It also gives an extra dimension to the product experience. The viewer himself determines what he/she sees or zooms into. It is as if the viewer can touch the product and the product is actually in front of him or her. It also shows that you as organisation are an innovator. A party that is a leader in the market and dares to think out-of-the-box.

"}

{"nl":"

Eigen verhaal

Een VR productpresentatie kan als animatie worden gemaakt, waarbij de kijker een kort en bondige product presentatie te zien krijgt en zelf geen handelingen hoeft te doen. Het is echter ook mogelijk om de VR presentatie interactief te maken. Daarmee bepaald de kijker zelf hoe het verhaal verloopt en wat hij/zij te zien krijgt. Het is ook mogelijk om VR film in te zetten of zelfs een combinatie van film en animatie te gebruiken. Welke vorm wordt gekozen is geheel afhankelijk van uw wensen, doelstellingen, product of dienst en doelgroep. Uiteraard adviseren wij u hierin. Wij denken graag mee met uw visuele marketing strategie. 

","en":"

Own story

A VR product presentation can also be made as animation, whereby the viewer is shown a short and concise product presentation and does not have to perform any actions. However, it is also possible to make the VR presentation interactive. Then the viewer himself determines the storyline and what he/she is shown. It is also possible to use a VR film or even use a combination of film and animation. Which type that is chosen, completely depends on your wishes, objectives, product or service and target group. Of course, we will advise you on this. We like to provide input for your visual marketing strategy.

Would you like more information about a Virtual Reality product presentation? Or would you like to know more about another service of C4Real? Please do not hesitate to contact us.

"}

{"nl":"


","en":"


"}

We would like to meet you

As an international company, we work for customers around the world.
Our office is located in Enschede, where we would like to inspire you and meet you.

Contact Us
Don’t want to miss anything from C4Real? Stay informed of our latest blogs and cases. Sign up for our newsletter and receive the latest news in your mailbox up to six times a year.
Copyright 2020 | C4Real | All Rights Reserved