3d Animation Logo Icon
{"nl":"

UITLEGANIMATIE

Voordelen

  • Bied een eenvoudige uitleg
  • Laat uw klanten het meeste uit uw product of dienst halen
  • Voorkom misinterpretaties door het geven van het goede voorbeeld. 

Insider tip

Een goed voorbeeld, doet goed volgen. Laat zien wat uw klant kan doen met uw product of dienst.

","en":"

Explanatory Animation

Advantages

  • Offer a simple explanation;
  • Let your customers get the most out of your product or service;
  • Prevent misinterpretations by setting a good example.

Insider tip

People follow a good example. Show what your customer can do with your product or service.

"}

Related cases

{"nl":"

Een uitleganimatie laten maken

","en":"

Have an explanatory animation made

"}

{"nl":"

Zo haalt uw klant het meest uit uw product of dienst

Een uitleganimatie of explanimation is een 2D of 3D animatie gemaakt om complexe informatie simpel uit te leggen doormiddel van beeld. Ingewikkelde zaken kunnen met een begrijpelijke animatie goed worden uitgelegd. Stap voor stap wordt de dienst, product of techniek uitgelegd met beeld, vaak met ondersteuning van audio en/of tekst.

Aandacht is schaars

Wanneer u iets wil presenteren of uitleggen en daar veel woorden voor nodig heeft kan dit veel tijd kosten. Het wordt dan al snel een lang verhaal, waar de aandacht lastig bij te houden is. Daardoor is de kans klein dat de luisteraar gaat onthouden wat er is verteld. Met een uitleg animatie van één of twee mintuten houdt u de aandacht en is de kans dat uw uitleg wordt onthouden veel groter. Een ander voordeel is dat de kijker gemakkelijk de informatie kan herkijken om zo de informatie tot hem/haar te nemen.

","en":"

This is how your customer gets the most out of your product or service

An explanatory animation or explanimation is a 2D or 3D animation created to explain complex information simply by means of an image. Complex matters can be explained well with an understandable animation. The service, product or technique is explained step by step with images, often with support of audio and/or text.

"}

{"nl":"

Uitleganimatie of explanimation laten maken voor uw organisatie?

Bij C4Real zijn we van vele markten thuis. Doormiddel van 2D animatie, 3D animatie, video of een combinatie van deze technieken kunnen wij voor u een uitleganimatie of explanimation produceren die het beste aansluiten bij uw doel en uw doelgroep. Een die echt een indruk achterlaat en ervoor zorgt dat uw klant het meeste haalt uit uw product of dienst. 

","en":"

Would you like to have an explanatory animation or explanimation made for your organisation?

C4Real is a jack of all trades. By means of 2D animation, 3D animation, video or a combination of these techniques, we can produce an explanatory animation or explanimation that best suits your goal and your target group. One that really leaves an impression and ensures that your customer gets the most out of your product or service.

"}

{"nl":"


","en":"

Attention is scarce

If you want to present or explain something and need a lot of words for it, it can take a lot of time. It quickly becomes a long story, which is difficult to keep track of. This makes it unlikely that the listener will remember what has been said. An explanatory animation of one or two minutes keeps the attention and the chance that your explanation is remembered is much greater. Another advantage is that the viewer can easily recognize the information in order to absorb the information.

"}

We would like to meet you

As an international company, we work for customers around the world.
Our office is located in Enschede, where we would like to inspire you and meet you.

Contact Us
Don’t want to miss anything from C4Real? Stay informed of our latest blogs and cases. Sign up for our newsletter and receive the latest news in your mailbox up to six times a year.
Copyright 2020 | C4Real | All Rights Reserved